Gama de servicii furnizate de Webhit Online Services cuprinde:

 1. Servicii implementare software
 • Servicii de dezvoltare aplicaţii software la comanda
 • Servicii de dezvoltare aplicaţii web la comanda– intranet-uri, website de prezentare, portaluri web
 • Servicii de proiectare arhitecturi de aplicaţii
 • Servicii de proiectare si implementare structuri de baze de date
 1. Servicii de infrastructură de comunicaţii şi reţele de date
 • Servicii de evaluare a reţelelor de date existente
 • Servicii de proiectare si design a reţelelor de date
 • Servicii de implementare a reţelelor de date
 1. Servicii de securitate a infrastructurilor de date
 • Servicii de detectare si evaluare a riscurilor şi a breşelor într-o infrastructura de date
 • Servicii de remediere potenţiale breşe de securitate
 1. Servicii de management de proiect
 • Servicii de implementare management de proiect
 1. Servicii de instalare infrastructuri
 • Servicii de instalare si configurare echipamente – infrastructuri complexe
 • Servicii de instalare si configurare infrastructuri conform specificaţiilor
 1. Servicii de analiză
 • Servicii de analiză a sistemelor informaţionale din cadrul companiilor/instituţiilor publice
 • Servicii de analiză a sistemelor informatice din cadrul companiilor/instituţiilor publice
 • Servicii de analiză de performanţă a componentelor sistemului informatic
 1. Servicii de design de solutii
 • Servicii de design specificaţii tehnice pentru aplicaţii software
 • Servicii de design soluţii si proiecte tehnice pentru infrastructuri complexe
 • Servicii de design soluţii de infrastructura de comunicaţii si reţele de date
 • Servicii de design proceduri de securitatea datelor
 1. Servicii de promovare Google Adwords
 • Servicii de analiza si optimizare SEO
 • Servicii de implementare campanii Google Adwords
 • Servicii de urmărire si analiză a performantelor pentru campaniile Google Adwords